Privacy

Privacy Statement

In dit privacy statement beschrijven wij hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij ontvangen door uw bezoek aan onze website. Sterk TechniekOnderwijs hanteert de volgende uitgangspunten met betrekking tot:


Persoonsgegevens:
  1. Wij gebruiken persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor ze zijn opgevraagd.
  2. Bij het verwerken van persoonsgegevens baseren wij ons op de wet.
  3. De hoeveelheid en het soort gegevens die wij verwerken wordt beperkt tot het minimaal noodzakelijke.
  4. We leggen op transparante wijze verantwoording af over het gebruik van persoonsgegevens.
  5. We treffen maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens die we verwerken juist en actueel zijn.

Bezoekersgegevens

Indien u een formulier invult op onze website, dat kan zijn een contactverzoek of een aanmelding voor een activiteit, dan worden de gegevens die u verstrekt enkel gebruikt voor het doel waarvoor u die gegevens aan ons hebt verstrekt. Deze informatie wordt na 30 dagen automatisch verwijderd uit het systeem. Onze website wordt beheerd door bureau DRP. Wij hebben met DRP een verwerkersovereenkomst afgesloten waarmee we de veiligheid van uw gegevens waarborgen.


Webstatistieken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om het gebruik van onze website te analyseren en daarmee de website te verbeteren. Alle mogelijkheden om bezoekersinformatie te herleiden naar IP adressen zijn uitgezet.


Inzagerecht

De Algemene Verordening Persoonsgegevens geeft recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken kunt u dit schriftelijk melden bij:


Dr. Nassau College

t.a.v. mevr. H. Hubbeling, programmamanager Sterk Techniek Onderwijs Assen regio

Techlabs

Leren = doen. Dat kan in onze vier techlabs, waar leerlingen kennis kunnen maken met de verschillend...
Lees Verder

Workshops

We brengen techniek tot leven door middel van onderzoekend en ontwerpend leren tijdens leuke en uitd...
Lees Verder

Bedrijfsbezoeken

Wie kan leerlingen nou beter alles vertellen over techniek, dan de techneuten zelf? Daarom organiser...
Lees Verder

Evenementen

In samenwerking met onze technische partners organiseren we een aantal keren per jaar grote evenemen...
Lees Verder